Địa điểm kinh doanh có cần treo biển không?

Ngày càng nhiều các doanh nghiệp được thành lập trong xã hội hiện nay. Các doanh nghiệp hầu như đều quan tâm đến các vấn đề về trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước, ít doanh nghiệp nào chú ý đến vấn đề treo biển kinh doanh. Do đó, có rất nhiều thắc mắc xoay quanh quy định pháp luật liên quan đến việc treo biển của doanh nghiệp. Vậy liệu xét dưới góc độ pháp luật thì liệu địa điểm kinh doanh có cần treo biển không? Treo biển hiệu của doanh nghiệp như thế nào cho đúng? Doanh nghiệp không treo biển bị xử phạt như thế nào?

Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Địa điểm kinh doanh có cần treo biển không?

Có thể nói, xây dựng bảng hiệu công ty là một trong những công việc cần thiết trong quá trình thành lập và vận hành một công ty. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc về tính bắt buộc của việc treo biển hiệu của công ty hiện nay. Vậy liệu căn cứ theo quy định hiện hành thì Địa điểm kinh doanh có cần treo biển không, bạn đọc hãy cùng chúng tôi làm rõ nhé:

Khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tên doanh nghiệp như sau:

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

=> Theo quy định này thì tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động kinh doanh phải thực hiện việc gắn biển hiệu tại trụ sở kinh doanh. Việc gắn biển tại trụ sở kinh doanh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật.

Địa điểm kinh doanh có cần treo biển không
Địa điểm kinh doanh có cần treo biển không

Treo biển hiệu của doanh nghiệp như thế nào cho đúng?

Ông K vừa thành lập doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng buôn bán quần áo tại địa phương P. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh, ông K muốn treo biển cho cửa hàng của mình nhưng thắc mắc không biết theo quy định hiện hành thì cần phải treo biển hiệu của doanh nghiệp như thế nào cho đúng, bạn đọc hãy cùng chúng tôi làm rõ nhé:

Theo quy định tại Điều 31 Luật quảng cáo, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành việc treo Biển hiệu của doanh nghiệp phải tuân thủ quy định như sau:

a. Biển hiệu phải có các nội dung sau:

– Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

– Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Địa chỉ, điện thoại.

b. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu:

–  Chữ viết thể hiện trên biển hiệu phải là tiếng Việt;

– Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

c. Kích thước biển hiệu :

–  Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;

– Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

Địa điểm kinh doanh có cần treo biển không
Địa điểm kinh doanh có cần treo biển không

d. Vị trí đặt biển hiệu:

– Đặt ở cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh;

– Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Chỉ được phép lắp đặt biển hiệu trên vỉa hè, lề đường trong phạm vi cho phép sử dụng tạm thời (ngoài mục đích giao thông). Bề rộng lớn nhất của biển hiệu (đối với vỉa hè có bề rộng trên 3,0 m) là 1,5 m – tính từ mép tiếp giáp nhà bên trong vỉa hè (hay từ mốc chỉ giới đường đỏ) trở ra hoặc từ mép bó vỉa trở vào. Việc lắp đặt biển hiệu trên vỉa hè, lề đường phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

Doanh nghiệp không treo biển bị xử phạt như thế nào?

Hiện nay, vấn đề treo biển của doanh nghiệp không được nhiều cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp quan tâm và chú ý đến. Do đó, nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt vì không treo biển theo đúng quy định. Vậy cụ thể, theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp không treo biển bị xử phạt như thế nào, bạn đọc hãy cùng chúng tôi làm rõ nhé:

Căn cứ theo Điều 48 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi vi phạm quy định về biển hiệu như sau:

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; địa chỉ, điện thoại;
b) Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng theo quy định.

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu;
  b) Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu;
  c) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu;
  d) Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu;
  đ) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.
 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa;
  b) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng;
  c) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan.
 3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.”

Đồng thời, tại Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức như sau:

“1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

 1. Mức phạt tiền quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm c khoản 4, điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều 6; các điểm c, đ, e và g khoản 4 Điều 8; các khoản 1, 2 và 3 Điều 9; Điều 10; điểm a khoản 2, các khoản 3, 5 và 6, các điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 14; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 21; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24; các Điều 30, 38, 39 và 40 Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.
 2. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
 3. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Chương IV Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.”
  Theo đó, điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 48 Nghị định 38/2021/NĐ-CP chỉ là mức xử phạt đối với cá nhân còn tổ chức sẽ nhân đôi.

Mời bạn xem thêm bài viết: công chức có được thành lập doanh nghiệp được luật sư, luật gia, chuyên viên cập nhật mới hiện nay.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Địa điểm kinh doanh có cần treo biển không?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bình Dương luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan vui lòng liên hệ đến hotline. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện..

Câu hỏi thường gặp

Công ty làm biển hiệu thì được phép làm với kích cỡ bao nhiêu?

Pháp luật không đặt ra yêu cầu kích thước cụ thể, mà chỉ đặt ra giới hạn về chiều cao, chiều dài đối với tùy loại biển hiệu. Do đó, được quyền làm biển hiệu cho mình khác với 3 loại biển hiệu lớn, vừa nhỏ như trên nhưng phải thỏa điều kiện luật định.

Biển hiệu công ty có được phép sử dụng tiếng Anh không?

Biển hiệu tiệm tạp hóa không bắt buộc sử dụng tiếng Việt nếu thuộc các trường hợp sau:
– Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt;
– Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles