Dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương uy tín

Quy hoạch đất là thông tin quan trọng mà người mua cần phải nắm rõ trước khi mua bất động sản là nhà đất. Để biết được thửa đất dự định mua có thuộc diện quy hoạch hay không, người dân có thể làm thủ tục xin xác nhận quy hoạch đất tại cơ quan có thẩm quyền. Nhiều độc giả băn khoăn không biết theo quy định hiện hành, trình tự thủ tục xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương thực hiện như thế nào? Hồ sơ xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương gồm những gì? Sử dụng Dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương ở đâu uy tín? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Lao động 2019

Hiểu thế nào là quy hoạch đất?

Căn cứ Điều 3 Luật Đất đai năm 2013:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Xin quy hoạch sử dụng đất là cách nói khác của việc trình nộp quy hoạch sử dụng đất lên cơ quan có thẩm quyền nhằm để thẩm định và phê duyệt; từ đó căn cứ để xác định có đưa quy hoạch vào thực tiễn được hay không.

Nội dung xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương

Căn cứ khoản

3. Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất bao gồm:

a) Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất;

b) Mức độ phù hợp của phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và địa phương; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;

c) Hiệu quả kinh tế – xã hội, môi trường;

d) Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất.

Kinh phí tổ chức thẩm định quy hoạch sử dụng đất được xác định thành một mục riêng trong kinh phí lập quy hoạch, sử dụng đất.

Hồ sơ xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương

Hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch gồm các văn bản sau:

  • Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất;
  • Văn bản giải trình nội dung;
  • Sơ đồ vị trí và ban chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật bản đồ đo đạc tỉ lệ 1/500 hoặc tỉ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm;
  • Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;
  • Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Tải về mẫu đơn xin xác nhận quy hoạch đất năm 2023

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin xác nhận quy hoạch đất

– Quốc hiệu, tiêu ngữ (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc lập – tự do – hạnh phúc)

– Ngày, tháng, năm người xin xác nhận làm đơn

– Phần kính gửi, người làm đơn ghi rõ tên đơn vị hành chính có thẩm quyền xác nhận đất không nằm trong quy hoạch (ví dụ, người làm đơn phải ghi rõ xã x, huyện y, tỉnh z)

– Nêu rõ căn cứ (ví dụ Căn cứ luật đất đai năm 2013; căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;…)

– Ghi rõ các thông tin của người xin xác nhận (ví dụ như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, số điện thoại liên hệ,…)

– Ghi rõ thông tin về mảnh đất cần xác nhận (ví dụ như diện tích, mục đích sử dụng đất, tình trạng thửa đất,…)

– Lý do cần xin xác nhận đất không nằm trong quy hoạch (ví dụ vì để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hoặc dùng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương
Dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương

Thủ tục xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung Nghị định 148/2020/NĐ-CP:

Thủ tục xin xác nhận quy hoạch đất cấp tỉnh

1. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến;

c) Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

d) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;

đ) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

e) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt;

g) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Thủ tục xin xác nhận quy hoạch đất cấp huyện

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến;

c) Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

d) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

đ) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng để thẩm định quy hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

e) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất; trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua; gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt;

g) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương

Đôi khi vì không có nhiều thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực hiện thủ tục này dẫn đến vụ việc bị kéo dài dẫn đến công việc cần thực hiện không suôn sẻ. Luật sư Bình Dương hân hạnh cung cấp dịch vụxin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương để hỗ trợ quý khách khi có nhu cầu. Đối với dịch vụ này, Luật sư Bình Dương sẽ:

  • Tư vấn giải quyết các vấn đề băn khoăn về trích lục;
  • Soạn thảo hồ sơ trích lục giấy tờ hợp lệ;
  • Đại diện nộp, nhận và thông báo khi có thông tin hoặc cần trao đổi;
  • Đại diện tiếp nhận, bàn giao kết quả đến quý khách để sử dụng phục vụ cho công việc.

Công ty luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý với tôn chỉ TẬN TÂM – UY TÍN – HIỆU QUẢ. Luôn hướng đến việc đảm bảo tốt nhất cho quyền lợi của khách hàng để khách hàng có thể tin tưởng giao phó trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho cá nhân/ doanh nghiệp.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất của Luật sư Bình Dương

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất của Luật sư Bình Dương như sau:

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư Bình Dương, chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2Sử dụng của Luật sư Bình Dương sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Mời bạn xem thêm:

Khuyến nghị:

Luật sư Bình Dương tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất, đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất tại Bình Dương”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật Bình Dương với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như dịch vụ Ly hôn đơn phương nhanh. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Mua đất quy hoạch có được đền bù không?

Những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với quy định của Luật mà chưa được cấp, trừ những trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 77 sẽ được bồi thường khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất.
Người Việt định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam và có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng sẽ được bồi thường theo quy định.

Đất quy hoạch có được mua bán không?

Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cơ quan quản lý đấy cấp huyện thì công dân hoàn toàn được quyền mua bán nhà đất, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…

Mua đất quy hoạch theo giá của thị trường hay giá của nhà nước?

Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 quy định, đất phải được sử dụng theo đúng mục đích và quy hoạch. Nếu phần đất thuộc diện thu hồi phụ cận và đem ra bán, khách hàng có thể mua lại diện tích đất này theo hình thức đấu giá.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Trả lời