Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh không thông báo bị phạt như thế nào?