Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn có phải báo trước không