Chế độ nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi đối với lao động nữ được quy định như thế nào?