Chỉ mới chuẩn bị để thực hiện cướp ngân hàng thì có bị phạt tù hay không?