Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền?