Khi thỏa thuận mở lối đi chung thì có cần công chứng không?