Thẻ: Mức xử phạt đối với hành vi tự ý xây nhà trên đất ao hiện nay là bao nhiêu?