Quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô đã qua sử dụng