Thẻ: Theo quy định Ai được quyền yêu cầu cấp mẫu bản sao giấy khai sinh?