Theo quy định Chuẩn bị phạm tội giết người có bị đi tù không?