Theo quy định Trường hợp nào phạm nhân không được lao động ngoài trại giam?