Cần phải lưu ý gì khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô?