Thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi tại Bình Dương

Hiện nay, nhu cầu thay đổi họ tên ngày càng phổ biến trong xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc một người muốn thay đổi họ tên của mình hoặc cha mẹ muốn thay đổi họ tên cho con. Tuy nhiên, dù lý do nào thì cũng cần phải tuân theo quy định mà pháp luật đề ra. Vậy cụ thể, theo quy định pháp luật hiện hành, Thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi tại Bình Dương được thực hiện như thế nào? Nộp hồ sơ đổi tên cho con dưới 3 tuổi ở đâu? Thời hạn nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu?

Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Luật Bình Dương để được cung cấp thông tin về vấn đề này cùng với những quy định pháp luật liên quan nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc nhé.

Quy định về quyền thay đổi tên hiện nay như thế nào?

Nhu cầu thay đổi tên là nhu cầu chính đáng của mỗi công dân và được ghi nhận trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tiễn nhiều người vẫn chưa nắm rõ quy định về vấn đề này. Vậy cụ thể, pháp luật hiện hành Quy định về quyền thay đổi tên hiện nay như thế nào, bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé:

Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về quyền thay đổi tên như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Đổi tên cho con dưới 3 tuổi tại Bình Dương
Đổi tên cho con dưới 3 tuổi tại Bình Dương

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ”.

Vì vậy, theo quy định của pháp luật bạn có quyền thay đổi tên cho con khi con bạn đáp ứng được một trong những điều kiện nêu trên.

Tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định về điều kiện thay đổi cải chính hộ tịch:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi tại Bình Dương

Vợ chồng chị A kết hôn được một thời gian thì sinh em bé. Con của anh chị năm nay đã được hơn hai tuổi. Trước đây, tên của bé là do ông bà đặt, tuy nhiên nay anh chị muốn đổi lại tên khác cho hợp với phong thủy của con. Vợ chồng chị A băn khoăn không biết liệu theo quy định của pháp luật hiện hành, Thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi tại Bình Dương được thực hiện như thế nào, bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé:

Đổi tên cho con dưới 3 tuổi tại Bình Dương
Đổi tên cho con dưới 3 tuổi tại Bình Dương

Theo Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

– Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

+ Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

+ Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

+ Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

– Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

– Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Nộp hồ sơ đổi họ cho con dưới 3 tuổi tại đâu?

Chị L năm ngoái vừa sinh được một bé gái. Tên của bé gái do chị L đặt theo ý thích của mình. Tuy nhiên, sau này mới phát hiện tên này trùng với một người cô trong họ nên chị L muốn đổi sang tên khác cho bé. Vậy khi đó, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, Nộp hồ sơ đổi họ cho con dưới 3 tuổi tại đâu, bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé:

Việc nộp hồ sơ đổi họ cho con được nộp tại:

– Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi thường trú, tạm trú của cá nhân căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch năm 2014 là cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ cho người chưa đủ 14 tuổi.

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi thường trú, tạm trú của cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch là cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Về thời gian giải quyết, Luật Hộ tịch quy định, nếu việc đổi họ cho con là có cơ sở và giấy tờ được nộp, xuất trình đầy đủ, thời gian giải quyết sẽ là 03 ngày làm việc.

Nếu phải xác minh thêm khi có các tình tiết phức tạp thì có thể kéo dài thời gian giải quyết nhưng không quá 03 ngày làm việc.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Đổi tên cho con dưới 3 tuổi tại Bình Dương” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư Bình Dương luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ đến hotline. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh theo quy định pháp luật thuộc về ai?

Căn cứ tại Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền đăng ký lại khai sinh như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh.

Thời gian giải quyết thủ tục đổi họ cho con mất bao lâu?

Nếu việc đổi họ cho con là có cơ sở và giấy tờ được nộp, xuất trình đầy đủ, thời gian giải quyết sẽ là 03 ngày làm việc.
Nếu phải xác minh thêm khi có các tình tiết phức tạp thì có thể kéo dài thời gian giải quyết nhưng không quá 03 ngày làm việc.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles