Cần tiến hành thủ tục gì để hộ kinh doanh được miễn thuế?