Chở thuốc lá lậu cho chủ có bị liên đới chịu trách nhiệm không?