Hướng dẫn cách kiểm tra kêt quả làm căn cước công dân gắn chip online? Theo quy định lệ phí làm căn cước công dân gắn chip online là bao nhiêu?