Khi nào được đứng tên trên sổ đỏ cấp cho hộ gia đình