Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nào bị kết án chung thân?