Quy định của pháp luật về giao thông trên đường cao tốc như thế nào?