Sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì có được pháp luật công nhận không?