Theo quy định Điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở là gì?