Theo quy định Đối tượng nào phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu chế biến?