Theo quy định Lệ phí đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Bình Dương năm 2022 là bao nhiêu?