Theo quy định Trường hợp nào được yêu cầu hủy kết hôn trái luật?