Theo quy định Vợ chồng làm thủ tục cam kết tài sản chung có cần phải công chứng không?