Thủ tục bắt bị can để tạm giam diễn ra như thế nào?