Tội giả mạo chữ ký chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?