Xử phạt nợ thuế đối với hộ kinh doanh như thế nào?