Bán hàng xách tay không có giấy tờ bị phạt như thế nào?