Có người vắng mặt khi ly hôn thì Tòa án có đình chỉ giải quyết không?