Đối tượng nào phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty cổ phần?