Giải quyết thủ tục ly hôn có người vắng mặt mất bao lâu?