Hành vi Chuẩn bị phạm tội giết người có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?