Hành vi Phạm tội giết người chưa đạt phải đi tù bao nhiêu năm?