Hình phạt đối với hành vi Chuẩn bị phạm tội giết người bị đi tù bao nhiêu năm?