Hôi của trên đường có bị xử phạt vi phạm hành chính không?