Hợp đồng ủy quyền có bắt buộc phải công chứng không?