Kết hôn khi dưới 18 tuổi có vi phạm pháp luật không?