Kinh doanh bán hàng xách tay có phải xin giấy phép kinh doanh không?