Quy định về các loại bằng lái xe hiện nay như thế nào?