Sản xuất pháo hoa trái phép bị xử phạt như thế nào?