Tài sản được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân khi ly hôn xử lý ra sao?