Theo quy định Có con riêng được đăng ký kết hôn nữa không?