Theo quy định Công ty bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong trường hợp nào?