Theo quy định Hành nghề xem bói có vi phạm pháp luật không?