Theo quy định Trường hợp nào cần phải làm lại giấy khai sinh cho con nuôi?