Thời hạn điều tra đối với tội buôn lậu là bao lâu?