Thủ tục hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng